Quizz-Tschechisch

Kvíz o vícejazyčnosti v raném dětství

Vypracovali Rosella Benati, Anja Leist-Villis a Petr Frantik

Dnes už není výjimkou, že děti vyrůstají s více než jedním jazykem.
Co ale vlastně víme o vícejazyčnosti v raném dětství?
Proveďte kontrolu: ... Je to pravda?

1. Existuje mnoho různých typů vícejazyčnosti.
2. Pro malé děti je snadné osvojit si současně několik jazyků.
3. Vícejazyčné děti začínají mluvit později než děti jednojazyčné.
4. Je zcela normální, že děti vyrůstající s více jazyky tyto jazyky míchají.
5. Všichni vícejazyční lidé, včetně dospělých, míchají své jazyky a obvykle k tomu mají dobré důvody.
6. Ve školkách a školách by se měla používat a vyučovat pouze němčina.
7. Rodiče by měli se svými dětmi mluvit tím jazykem, který nejlépe ovládají.
8. Důslednost je ve vícejazyčné výchově a vzdělávání velmi důležitá.
9. Co děti potřebují k tomu, aby se staly vícejazyčnými...

1. Existuje mnoho různých typů vícejazyčnosti.

2. Pro malé děti je snadné osvojit si několik jazyků najednou.

3. Vícejazyčné děti začínají mluvit později než děti jednojazyčné.

4. Je zcela normální, že děti vyrůstající ve vícejazyčném prostředí své jazyky míchají.

5. Všichni vícejazyční lidé, včetně dospělých, míchají své jazyky a obvykle k tomu mají dobré důvody.

6. Ve školkách a školách by se měla používat a vyučovat pouze němčina.

7. Rodiče by měli se svými dětmi mluvit jazykem, který nejlépe ovládají.

8. Důslednost je ve vícejazyčném vzdělávání velmi důležitá.

9. Co děti potřebují k tomu, aby se staly vícejazyčnými…

... Jazykově podnětné prostředí.

... Lidi s pozitivním vztahem k vícejazyčnosti.

... nejdříve je nutná dobrá znalost jednoho jazyka, pak se mohou přidat další.

... správné jazykové vzory.

... viditelný přínos jazyků v jejich životě.

... řízený trénink, např. poslech a opakování.

... vícejazyčný vývoj je rozmanitý a složitý.

>>