Quiz – Serbisch

ZMI kviz o višejezičnosti u ranom detinjstvu

Razvili Rosella Benati, Anja Leist-Villis i Petr Frantik

Više nije izuzetak da deca odrastaju govoreći više od jednog jezika.
Ali šta zapravo znamo o višejezičnosti u ranom detinjstvu?
Uradite proveru: ... Da li je to tako?

  1. Postoji mnogo različitih tipova višejezičnosti.
  2. Maloj deci je lako naučiti nekoliko jezika u isto vreme.
  3. Deca koja odrastaju višejezična počinju da govore kasnije od jednojezične dece.
  4. Sasvim je normalno da deca koja odrastaju višejezična mešaju svoje jezike.
  5. Svi višejezični ljudi - uključujući odrasle - mešaju svoje jezike i obično imaju dobre razloge za to.
  6. U vrtićima i školama treba koristiti i predavati samo nemački jezik.
  7. Roditelji treba da razgovaraju sa svojom decom na jeziku koji najbolje poznaju.
  8. Doslednost je veoma važna u višejezičnom obrazovanju.
  9. To je ono što deci treba da postanu višejezični...

 

 

 

1. Postoji mnogo različitih tipova višejezičnosti.

2. Maloj deci je lako da nauče nekoliko jezika u isto vreme.

3. Deca koja odrastaju višejezična počinju da govore kasnije nego jednojezična.

4. Sasvim je normalno da deca koja odrastaju višejezična mešaju svoje jezike.

5. Svi višejezični ljudi – uključujući odrasle – mešaju svoje jezike i obično imaju dobre razloge za to.

6. U vrtićima i školama treba koristiti i predavati samo nemački jezik.

7. Roditelji treba da razgovaraju sa svojom decom na jeziku koji najbolje poznaju.

8. Doslednost je veoma važna u višejezičnom obrazovanju.

9. Ovo je ono što je deci potrebno da bi postala višejezična:

... okruženje koje stimuliše jezik

... ljudi koji pozitivno govore o višejezičnosti

... prvo dobro poznavanje jednog jezika, nakon toga se može dodati još jezika

... dobri jezički uzori

... prepoznatljiva korist jezika u njihovim životima

...vođena obuka, npr. slušanje i ponavljanje

... višejezični razvoj je raznolik i složen

>>