Quiz-Romanes

O ZMI- Quizo sar len e ćhavorra ande penge anglune berśa te keren svato ande bute ćhiben

Kerdo katar i Rosella Benati, Anja Leist-Villis thaj o Petr Frantik

Ande varesosko ćaso ći avla kado báro, ka e ćhavorra majbute ćhibenca bárjona.
Ali so źanas vaś kado, kana e ćhavorra keren vorba ande bute ćhiben?
Keren kado Quizo: …thaj phenen, si kadey vaj nej?

1. Si but razni artura sar e manuśa keren svato ande bute ćhiben.
2. E cikne ćhoverrenge naj phares, but ćhiba te sićon/siklon.
3. E ćhavorra, so bárjon bute ćhibenca len maj pálal/posle te den vorba, sar e ćhavorra so feri jekh ćhib źanen.
4. Kado si normalno, ka e ćhavorra so bárjon ande bute ćhiben hamin áne penge ćhiba.
5. Sa manuśa – vi báre – so den vorba ande bute ćhiben, hamin áne penge ćhiba thaj si len butivar pe kado laćhe gruntura.
6. Andi kita thaj andi śkola trobul feri e germansko/nemcicko ćhib vorbime thaj sićárdi te avel.
7. E deja thaj e dada – i familia -trobun te den vorba penge ćhavorrenca ande kodi ćhib, so korkora maj laćhes źanen thaj haćaren.
8. E manuśa trobun te astaren pe kadalestar thaj te avel len konsekvencija, e ćhavorra te bárjon ande bute ćhiben, kado si but vasno.
9. Kado trobul e ćhavorren, te śaj den vorba ande bute ćhiben…

1. Si but razni artura sar den e manuśa vorba ande bute ćhiben.

2. E cikne ćhavorrenge naj phares te sićon avera ćhiba.

3. E ćhavorra so bárjon majbute ćhibenca len maj pálal te den vorba, sar kodala so feri jekh ćhib źanen.

4. Kado si normalno, ke e majbute ćhibenge ćhavorra hamin e ćhiba.

5. Sa e manuśa so vorbin bute ćhibenca – vi e báre – hamin penge ćhiba thaj si len pe kado laćhe gruntura.

6. Andi kita thaj andi śkola trobul feri i namcicko/nemaćki ćhib te sićáren thaj te vorbin feri ande kadi ćhib.

7. O dat thaj i dej trobun penge ćhavorrenca te vorbin kodi ćhib, so korkóra maj laćhes źanen.

8. Kana ekh ćhavorro bárjol bute ćhibenca, si but importanto te avel kate konsekvencija thaj te źal kado maj dúr.

9. Kado trobul e ćhavorren, majbut ćhiba te źanen:

...Ekh than ka kames thaj bíris te sićos neve ćhiba

... Manuśa, so si len positivno dikhipe thaj tolerancija pe avera so źanen but ćhiba

... Maj anglal miśto te źanes jekh ćhib, apal śaj sićos avera ćhib

... Laćhe ćhibake prikladura

... Te źanen te len hasna anda penge ćhiba ande pengo trajo

... vareko te kerel lenge treningo, napriklad, te phenen ekh vorba thaj e ćhavorra te phenen pala le

... te sićos but ćhiba ka svako manuś si aver thaj kado źal kompleksovo

>>