Quiz-Polnisch

Centrum Wielojęzyczności i Integracji – QUIZ dotyczący wielojęzyczności we wczesnym dzieciństwie

 

Opracowany przez Rosella Benati, Anja Leist-Villis i Petr Frantik

Nie jest już wyjątkiem, że dzieci dorastają w więcej niż jednym języku. Ale co dokładnie wiemy
O wielojęzyczności we wczesnym dzieciństwie?

Możecie Państwo sami sprawdzić...czy to prawda?

1. Istnieje wiele różnych rodzajów wielojęzyczności.
2. Małym dzieciom łatwo jest przyswoić kilka języków w tym samym czasie.
3. Dzieci, które dorastają wielojęzycznie, zaczynają mówić później niż dzieci jednojęzyczne.
4. To całkiem normalne, że dzieci wielojęzyczne mieszają swoje języki.
5. Wszystkie osoby wielojęzyczne - w tym dorośli - mieszają swoje języki i zazwyczaj mają ku temu dobre powody.
6. W świetlicach i szkołach powinien być używany i nauczany tylko język niemiecki.
7. Rodzice powinni rozmawiać z dziećmi językiem, którym sami najlepiej się posługują.
8. Spójność jest bardzo ważna w edukacji wielojęzycznej.
9. Dzieci potrzebują tego, by stać się wielojęzyczne.....

1. Istnieje wiele różnych rodzajów wielojęzyczności.

2. Małym dzieciom łatwo jest przyswoić kilka języków w tym samym czasie.

3. Dzieci dorastające wielojęzycznie zaczynają mówić później niż dzieci jednojęzyczne.

4. To całkiem normalne, że dzieci dorastające wielojęzycznie mieszają swoje języki.

5. Wszystkie osoby wielojęzyczne - w tym dorośli - mieszają swoje języki i zazwyczaj mają ku temu dobre powody.

6. W świetlicach i szkołach powinien być używany i nauczany tylko język niemiecki.

7. Rodzice powinni mówić do swoich dzieci językiem, którym sami najlepiej władają.

8. W edukacji wielojęzycznej bardzo ważna jest konsekwencja.

9. Dzieci potrzebują tego, aby stać się wielojęzyczne:

....środowisko stymulujące rozwój językowy

....osoby, które mają pozytywny stosunek do wielojęzyczności

....dobra znajomość jednego języka na początku, potem można dodać inne

.....dobre wzorce językowe

... rozpoznawalne korzyści z języków w ich życiu

....trening kierowany, np. mówienie przed i po

... rozwój wielojęzyczny jest wieloaspektowy i złożony

>>