Quiz – Kroatisch

ZMI kviz o višejezičnosti u ranom djetinjstvu

Razvili: Rosella Benati, Anja Leist-Villis i Petr Frantik

Više nije iznimka da djeca odrastaju govoreći više od jednog jezika.
Ali što zapravo znamo o višejezičnosti u ranom djetinjstvu?
Provjerite: ... Je li to točno?

  1. Postoji mnogo različitih vrsta višejezičnosti.
  2. Maloj djeci je lako učiti nekoliko jezika istodobno.
  3. Djeca koja odrastaju višejezična počinju govoriti kasnije od jednojezične djece.
  4. Sasvim je normalno da djeca koja odrastaju kao višejezična djeca svoje jezike i miješaju.
  5. Svi višejezični ljudi – uključujući odrasle – miješaju svoje jezike i obično imaju dobre razloge za to.
  6. U vrtićima i školama treba se koristiti i podučavati samo njemački jezik.
  7. Roditelji sa svojom djecom trebaju razgovarati na jeziku kojim se sami najbolje služe.
  8. Dosljednost je vrlo važna u višejezičnom obrazovanju.
  9. Ono što djeca trebaju da postanu višejezična ...

 

 

 

1. mnoštvo je različitih vrsta višejezičnosti.

2. maloj djeci je lako učiti nekoliko jezika istodobno.

3. djeca koja odrastaju višejezična počinju govoriti kasnije od jednojezične djece.

4. posve je normalno da djeca koja odrastaju kao višejezična djeca svoje jezike i miješaju.

5. svi višejezični ljudi – uključujući odrasle – miješaju svoje jezike i obično imaju dobre razloge za to.

6. u vrtićima i školama treba se koristiti i podučavati samo njemački jezik.

7. roditelji sa svojom djecom trebaju razgovarati na jeziku kojim se sami najbolje služe.

8. dosljednost je vrlo važna u višejezičnom obrazovanju.

9. što djeca trebaju da postanu višejezična je:

... jezično poticajno okruženje

... ljudi koji pozitivno gledaju na višejezičnost

... tek nakon poznavanja jednog jezika, može se dodati još neki

... dobre jezične primjere

... prepoznatljivu upotrebu jezika u svojim životima

... vođenje tijekom usvajanja vještina, npr. priprema i ponavljanje

... višejezični razvoj je raznolik i složen

>>