Quiz – Bosnisch

ZMI kviz o višejezičnosti u ranom djetinjstvu

Razvili Rosella Benati, Anja Leist-Villis i Petr Frantik

Više nije neuobičajeno da djeca odrastaju govoreći više od jednog jezika.
Ali šta zapravo znamo o višejezičnosti u ranom djetinjstvu?
Uradite provjeru:... Je li to tačno?

  1. Postoji mnogo različitih vrsta višejezičnosti.
  2. Maloj djeci je lako naučiti nekoliko jezika u isto vrijeme.
  3. Djeca koja odrastaju višejezično počinju govoriti kasnije od jednojezične djece.
  4. Sasvim je normalno da djeca koja odrastaju višejezično miješaju jezike.
  5. Sve višejezične osobe - uključujući odrasle - miješaju jezike i obično imaju dobre razloge za to.
  6. U obdaništima i školama treba koristiti i podučavati samo njemački jezik.
  7. Roditelji treba da razgovaraju sa svojom djecom na jeziku koji najbolje poznaju.
  8. Dosljednost je vrlo važna u višejezičnom odgoju.
  9. Ovo je potrebno djeci da postanu višejezična...

 

1. Postoji mnogo različitih vrsta višejezičnosti.

2. Maloj djeci je lako naučiti nekoliko jezika u isto vrijeme.

3. Djeca koja odrastaju višejezično počinju govoriti kasnije od jednojezične djece.

4. Sasvim je normalno da djeca koja odrastaju višejezično miješaju jezike.

 

6. U obdaništima i školama treba koristiti i podučavati samo njemački jezik.

7. Roditelji treba da razgovaraju sa svojom djecom na jeziku koji najbolje poznaju.

8. Dosljednost je vrlo važna u višejezičnom odgoju.

9. Ovo je potrebno djeci da postanu višejezična:

... okruženje koje potiče jezik

... ljudi koji pozitivno gledaju na višejezičnost

... prvo dobro poznavanje jednog jezika, nakon toga se mogu dodati i drugi

... dobri jezički uzori

... jasna korist jezika u njihovim životima

... vođena obuka, npr. govor pred drugima i ponavljanje

... višejezični razvoj je raznolik i složen

>>